Överläkare Rabi Dash, specialist inom reumatologi och internmedicin